ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Hall Of Fame (ความสำเร็จของน้องๆ Hommedeloi)
dot
dot
dot
dot
dot
bulletการขอเรียนชดเชย หรือเรียนซ้ำ(เฉพาะน้องๆที่เรียนที่สถาบัน)
dot
dot
bulletคอร์สติวสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ จุฬา
bulletคอร์สติวสอบตรงคณะครุศาสตร์ จุฬา
bulletคอร์สติวสอบตรงบัญชี จุฬา
bulletคอร์สติวสอบตรงวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา
dot
dot
dot
คอร์เรียนประกอบคู่มือเตรียมสอบ E+books
dot
bulletคอร์สเรียนประกอบหนังสือคู่มือเตรียมสอบตรงคณะนิติศาสตร์ E+Lawbooks
bulletคอร์สเรียนประกอบหนังสือคู่มือเตรียมสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ E+PSbooks
bulletคอร์สเรียนประกอบหนังสือคู่มือเตรียมสอบตรงคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี E+Smartbooks
bulletคอร์สเรียนประกอบหนังสือคู่มือเตรียมสอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ E+Socialbooks
bulletคอร์สเรียนประกอบหนังสือคู่มือเตรียมสอบความถนัดเชิงวิชาการ E+SATbooks
dot
คอร์สติวในระบบOnlineของโรงเรียนกวดวิชารัฐธีร์ (Homme de loi)
dot
dot
คอร์สติวสอบเข้าม.4 เตรียมอุดมศีกษา-มหิดลวิทยานุสรณ์@Online
dot
dot
dot
bulletเรียน Online คืออะไร
bulletวิธีการสร้างUsernameและPassword
bulletวิธีการสมัครเรียนคอร์สติวสอบตรง/Admission@Online
dot
คอร์สติวสอบตรง ธรรมศาสตร์ TU@Online
dot
bulletคอร์สติวสอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์@Online
bulletคอร์สติวสอบตรงคณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (รัสเซีย) Online
dot
ติวสอบเข้าโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระบบ Online
dot
bulletติวสอบเข้าโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAs)@Online
bulletติวสอบเข้าโครงการรัสเซียศึกษา (Russia) มธ.@Online
dot
TU INTER/วิทยาลัยนานาชาติ
dot
bulletนิติศาสตร์(ภาคภาษาอังกฤษ) LAW-TU INTER
bulletติวสอบเข้าโครงการจีนศึกษา (วิทยาลัยนานาชาติ) มธ.@Online
bulletติวสอบเข้าโครงการอินเดียศึกษา (วิทยาลัยนานาชาติ) มธ.@Online
dot
คอร์สติวสอบตรง มศว.SWU@Online
dot
dot
คอร์สติวสอบตรง ม.ขอนแก่น KKU@Online
dot
dot
PROMOTION Admission @ Online System
dot
bullet วิธีการสมัครเรียนคอร์สติวสอบตรง/Admission@Online
dot
คอร์สติวสอบ Admission Online
dot
dot
คอร์ส GAT@Online
dot
dot
คอร์ส PAT@Online
dot
bulletคอร์สติวPAT1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์
bulletคอร์สติวPAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
bulletคอร์สติวPAT3 : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
bulletคอร์สติวPAT4 : ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
bulletคอร์สติวPAT5 : ความถนัดทางวิชาชีพครู
bulletคอร์สติวPAT6 : ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
bulletคอร์สติวPAT7.1 : ภาษาฝรั่งเศส
bulletคอร์สติวPAT7.2 : ภาษาเยอรมัน
bulletคอร์สติวPAT7.3 : ภาษาญี่ปุ่น
bulletคอร์สติวPAT7.4 : ภาษาจีน
bulletคอร์สติวPAT7.5 : ภาษาอาหรับ
dot
O-NET Online
dot
bulletO-NET Online : MATH + THAI
dot
คอร์สติวสอบภาษาอังกฤษในระบบOnline
dot
bulletคอร์สTOEFL-Online
bulletคอร์สIELTS-Online
bulletคอร์สTOEIC-Online
bulletคอร์สSAT(INTER)-Online
bulletTU-GET ONLINE
bulletCU-TEP ONLINE
dot
คอร์สติวสอบเข้าคณะนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ธรรมศาสตร์ - จุฬา@ Online
dot
bulletนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต คืออะไร
dot
คอร์สติวสอบข้าราชการ@Online
dot
dot
คู่มือเตรียมสอบตรง ม.ธรรมศาสตร์
dot
dot
คู่มือเตรียมสอบตรงมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ(มศว.)
dot
dot
dot
bulletรับสมัคร Tutors คอร์สติวสอบเข้าโครงการพิเศษ มธ.
bulletรับสมัคร Tutors คอร์สติวสอบตรงในรูปแบบการสอนแบบOnline
bulletรับสมัคร Tutors คอร์สติวสอบเข้า TU Inter ในรูปแบบการสอนระบบ Online
bulletรับสมัคร Tutors คอร์สติวสอบเข้า CU Inter ในรูปแบบการสอนระบบ Online
bulletรับสมัคร Tutors สำหรับคอร์สติวสอบเข้าม.1,4 ในระบบ Online จำนวนมาก
bulletรับสมัคร Tutors คอร์สติวAdmissions ในรูปแบบการสอนระบบ Online
dot
ดูดวง/เบ็ดเตล็ด
dot
bulletอารมณ์ตามกรุ๊ปเลือด
bulletเลือกงานให้รุ่งตามราศี
bulletดวงตามเดือนเกิด
bulletทายนิสัยจากเวลาเกิด
bulletSatriwithaya Thanks
bulletInterview Top Lawyer
จำนวนผู้ใช้บริการในขณะนี้
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot
dot
สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสาร
อีเมล :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ค้นหาทั้งเว็บ

dot
ผู้สอนติวสอบตรงโควต้านักกีฬา มธ. และ มศว. คอร์ส SAT-Sport TU/ SWU

      นาย มหเศรษฐ์   อึ๊งธนาภูมิธรรม ( พี่มะยม )

      น.บ., น.บ.ท., น.ม., LL.M.(Australia)

 

                                    
 

 การศึกษา 

- ปีการศึกษา 2542 : มัธยมศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (รุ่น 118) 

- ปีการศึกษา 2546 : นิติศาสตรบัณฑิต (จบ 3 ปีครึ่ง)

- ปี 2547 : คะแนน Top ten ของประเทศในการสอบเข้าบรรจุ

  ข้าราชการตำรวจ(จากผู้สมัครสอบกว่า7,300 )ในตำแหน่ง

  รองสารวัตรสอบสวน

ปี 2547 : สอบผ่านภาค ก ในการสอบคัดเลือกนิติกรประจำ

   สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   
- ปีการศึกษา 2548 : เนติบัณฑิตไทย (สมัยที่ 58 ) (จบภายใน 1 ปี)

- ปีการศึกษา 2549 : ประกาศนียบัตรทนายความ

ปีการศึกษา 2549 : ได้รับเกียรติจากสภาทนายความในการ

    สัมภาษณ์พิเศษเพื่อลงบทความในวารสารสภาทนายความ

   เรื่องมาตรฐานการคัดสรรของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

   สภาทนายความ ในฐานะผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความรุ่น 25 

        (Interview Top Lawyer)

- ปีการศึกษา 2551 : นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ปีการศึกษา 2555 : ปริญญาโทกฎหมายและธุรกิจ

   ระหว่างประเทศ(ออสเตรเลีย) (LL.M. International Business

  and Law, La Trobe University, Melbourne, Australia) 

 

 การทำงาน

- ว่าความตั้งแต่ปี2549 - ปัจจุบัน

- ผู้บรรยายพิเศษ การสอบตรงนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   ณ โรงเรียนสตรีวิทยา