ReadyPlanet.com


หลักนิติธรรม
avatar
งง


หลักนิติธรรมคืออะไรเหรอครับ ( มีไรบ้างอ่ะ ) เห็นชอบพูดกันมากเลยคำนี้

และตุลาการภิวัตน์คืออะไรเหรอครับ ( เห็นในข่าวบ่อยๆแต่ไม่เข้าใจ )ผู้ตั้งกระทู้ งง :: วันที่ลงประกาศ 2008-07-25 19:32:15 IP : 203.209.43.237


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1320498)
avatar
Admin

 

ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ คำว่า"นิติธรรม" หมายถึง

นิติธรรม น. หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย.

หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอทรับของสังคม และสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและให้ถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม กล่าวโดยสรุปคือ สถาปนาการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่กระทำกันตามอำเภอใจหรืออำนาจของบุคคล ดังจะกล่าวเป็นข้อ ๆ ต่อไปนี้

จากเว็บคลังปัญญาไทย

ส่วนตุลาการภิวัตน์ หมายถึง "การที่อำนาจตุลาการเข้าตรวจสอบการออกกฎหมาย และการใช้อำนาจของนักการเมือง การให้อำนาจแก่ฝ่ายตุลาการในการตรวจสอบถ่วงดุลสองอำนาจใหญ่คือ ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ" จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

1. การตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม การบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหาย การกำหนดกฎ กติกา และการปฏิบัติตาม กฎ กติกา ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิก
2. ไม่มีพระราชาองค์ใด พระราชินีองค์ใด ประธานาธิบดีใด นายกรัฐมนตรีใด บุคคลใด หรือประชาชนใดอยู่เหนือกฎหมาย
3. รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยใช้อำนาจของตนผ่านทางกฎหมายและต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นกัน
4. กฎหมายต้องแสดงเจตจำนงของประชาชน ไม่ใช่ของพระราชา พระราชินี ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี เผด็จการทหาร ผู้นำทางศาสนา หรือพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาเอง
5. ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเต็มใจเชื่อฟังกฎหมาย และพวกเขาอยู่ใต้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆเช่นกัน
6. ความยุติธรรมเกิดขึ้นได้เมื่อกฎหมายถูกกำหนดขึ้นโดยคนที่เคารพกฎหมายนั้น
7. ภายใต้หลักนิติธรรมที่แข็งแกร่งนั้น ระบบศาลที่เข้มแข็ง จะมีความเป็นอิสระ มีอำนาจ ทรัพยากร เกียรติภูมิ รวมทั้งถูกถ่วงดุล ตรวจสอบ และถูกตรวจสอบอำนาจที่ทัดเทียมกัน(อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติและอำนาจฝ่ายบริหาร) ด้วยเหตุนี้
8. ผู้พิพากษาต้องผ่านการศึกษาอบรมอย่างดี มีความสามารถ เป็นมืออาชีพ เป็นอิสระ ไม่ฝักใฝ่หรือเอนเอียงเข้ากับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เพื่อดำรงบทบาทที่จำเป็นในระบบกฎหมายและการเมือง ผู้พิพากษาต้องยึดมั่นในหลักการของระบอบประชาธิปไตย
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2008-07-26 00:48:02 IP : 58.9.49.6


ความคิดเห็นที่ 2 (1320500)
avatar
Admin

ตุลาการภิวัตน์ หมายถึง "การที่อำนาจตุลาการเข้าตรวจสอบการออกกฎหมาย และการใช้อำนาจของนักการเมือง การให้อำนาจแก่ฝ่ายตุลาการในการตรวจสอบถ่วงดุลสองอำนาจใหญ่คือ ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ"จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2008-07-26 00:49:54 IP : 58.9.49.6[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล