HOT PROMOTION : คอร์สสอบตรง มธ. ในระบบ Online

ระยะเวลาในการเข้าเรียน

(เรียนได้ตลอด24ชม.)

 

นิติศาสตร์ มธ. Click

 

 

รัฐศาสตร์ มธ. Click

 

 

SMART-I บัญชี มธ.Click 

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

Click

PRO A : หนังสือ1เล่ม

(สอนครบทุกวิชา)

VDO Online72ชม.

PRO B : หนังสือ2เล่ม

(สอนครบทุกวิชา)

VDO Online130ชม.

PRO C : หนังสือ5เล่ม

(สอนครบทุกวิชา)

VDO Online250ชม.++

(เรียนระบบออนไลน์ 200ชม.+เรียนสด 50 ชม.)

หนังสือ1เล่ม

(สอนครบทุกวิชา)

VDO Online64ชม.

หนังสือ1เล่ม

(สอนครบทุกวิชา)

VDO Online 110ชม.

หนังสือ 1 เล่ม

(สอนครบทุกวิชา)

VDO Online 42ชม.

เรียนตั้งแต่วันสมัครจนถึงวันสอบในเดือน มกราคม 2559

-

-

5,999 บาท

 

5,950 บาท

5,199 บาท

-

เดือน

-

5,599 บาท

 -

-

-

-

เดือน

3,650 บาท

4,599 บาท

 -

4,950 บาท

3,399 บาท

2,899 บาท

เดือน

2,950 บาท

-

 -

4,150 บาท

2,799 บาท

-

เดือน

-

-

 -

-

1,599 บาท

รับ 50 คนเท่านั้น

-

 

 

 

The Complete - LAW Online (Type1 Pro C)

จำนวนชั่วโมงเรียนกว่า 250ชม.++

 ค่าเรียนเพียง 5,999 บาท (สด+ออนไลน์)

ติวสอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์(ภาคภาษาไทย)ในระบบออนไลน์ แบบ Complete

-          คอร์สเดียวจบ (ไม่ต้องเรียนคอร์สอื่นเพิ่มเติมอีกเพราะสอนครอบคลุมทุกส่วนที่ใช้ในการสอบ)

-          เรียนได้ตลอด24ชม. (ในระบบออนไลน์)

-          เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ (ในระบบออนไลน์)

-          เรียนได้ตั้งแต่วันสมัคร-วันสอบปีการศึกษา 2559 (วันสอบช่วงเดือนมกราคม 2559)

-          หนังสือประกอบการเรียน 5  เล่ม จำนวนชม.กว่า 250 ชม.++ (เรียนในระบบออนไลน์ประมาณ 200ชม.  และเรียนรอบสดอีก 50ชม.++)

-          ค่าเรียน 5,999 บาท เท่านั้น

(ค่าส่งหนังสือ : ต้องส่งแบบEMSเท่านั้น (เพราะหนังสือหลายเล่ม) จึงต้อง +150บาท รวมเป็น6,149 บาท)

-          จำนวนรับ :รับรอบละ 30 - 35 คนเท่านั้น เต็มแล้วปิดทันที

 

LAW–สอนสด รอบ 3 เรียน  6 - 9, 11 - 14 ตุลาคม 2558 เวลา10.30-12.30, 13.30 - 17.30 น.

 

 

 

ชื่อหนังสือ และรายละเอียด

ครอบคลุมเนื้อหา

(% ของเกณฑ์การสอบ)

จำนวนชมเรียน

1.

เรียนกฎหมายแบบสอนสดที่สถาบัน

(ต้องเลือกรอบเรียนตามตารางที่ทางสถาบันกำหนด และไม่สามารถเรียนซ้ำหรือชดเชยในรอบสดได้ แต่นักเรียนสามารถเรียนทบทวนได้ในระบบออนไลน์)

กฎหมาย 40%

50 ชม.++

2.

LAW – ONLINE

LAW

อธิบายเนื้อหาและหลักกฎหมาย

กฎหมาย 40%

48ชม.

73ชม.

Extreme Exam online

แบบฝึกหัด 400 ข้อ

25ชม.

3.

GAT

วิเคราะห์เชื่อมโยง

GAT 30%

10 ชม.

26ชม.

อังกฤษ

16 ชม.

4.

Eng – Reading

ENG 10%

28 ชม.

5.

Summary and Writing (เรียงความ – ย่อความ รวม 10 หัวข้อ)

เรียงความ และย่อมความ 20 %

10 – 15ชม.

6. *

LAW EXAM PLUS+ (แบบฝึกหัดกว่า 500ข้อ)

6.1 ข้อสอบเก่าย้อนหลัง4ปี

กฎหมาย 40%

28 ชม.

6.2 กฎหมายพิเศษ

6.3 สรุปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกม.

6.4 รธน.2557

7.

คู่มือเตรียมสอบตรงนิติศาสตร์ ฉบับปรับปรุงปี 2558

กฎหมาย 40%

15ชม.

8. *

ติวสรุป

10- 15ชม.

หนังสือที่มี * ทางโรงเรียนจะทำการจัดส่งให้ในภายหลัง เนื่องจากเป็นเนื้อส่วนที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงการสอบในปีการศึกษา 2559 และเพื่อเป็นการUpdate เนื้อหาให้มากที่สุด

 หน้าหลักเว็บไซต์คลิกที่นี่>>

 

 >>CLICK เพื่อเข้าสู่หน้าหลัก<<