โรงเรียนกวดวิชารัฐธีร์ (สถาบันออม เดอร ลัวร์)

ติวออนไลน์

ติวสอบตรง

Admission

โควต้านักกีฬา

ติวสอบเข้าโครงการพิเศษ

INTER

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ (มศว)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงบูรพาสงขลานครินทร์

คณะนิติศาสตร์

 

โดยทีมงานนิติศาสตรบัณฑิต มธ.เนติบัณฑิตไทยนิติศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโทกฎหมายระหว่างประเทศ(Australia) และ ทีมงานรุ่นพี่ธรรมศาสตร์-จุฬา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 

โดยทีมงานบัญชีบัณฑิต-มหาบัณฑิต (ตรี-โท บูรณาการ) มธ.

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 

โดยทีมงานสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มธ., TOP-TEN SAT ของประเทศ

คณะรัฐศาสตร์

 

โดยทีมงานรัฐศาสตรบัณฑิต มธ.-จุฬา เกียรตินิยมอันดับ 1(ทั้งสาขาการเมืองการกครอง และสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)นิติศาสตร์บัณฑิต มธ.และปริญญาโทกฎหมายระหว่างประเทศ(Australia)

 

คณะศิลปศาสตร์

 

โดยทีมงาน

ศิลปศาสตรบัณฑิต

มธ.

คณะเศรษฐศาสตร์

 

โดยทีมงานเศรษฐศาสตรบัณฑิต

มธ.-จุฬา

                                          

 

 

รอบเรียน หรือช่วงระยะเวลาในการเข้าเรียนของนักเรียนในระบบOnline

รอบที่/ช่วงที่

กรอบเวลาเรียน

จำนวนรับ

ยังสามารถสมัครได้อีก

24/2557

20/12/2557 - 20/03/2558

แต่ละคอร์สเรียนมีระยะเวลาเรียน

ที่แตกต่างกัน

ตามรายละเอียดตามตารางด้านล่าง

30 คน

คน

1/2558

05/01/2558 – 05/04/2558

30 คน

คน

2/2558

20/01/2558 - 20/04/2558

30 คน

15 คน

3/2558

05/02/2558 – 05/05/2558

30 คน

23 คน

 

 

 

ประกาศกำหนดเวลาในการเข้าเรียนในระบบOnline 

ระยะเวลาเรียน 4 เดือนนับแต่เริ่มเรียน

1.คอร์สสอบตรงคณะนิติศาสตร์ มธ. (มีระยะเวลาเรียน2, 3, 4, 6 เดือนแล้วแต่กรณี)

2.คอร์สสอบตรงคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. (มีระยะเวลาเรียน2, 3, 4 เดือนแล้วแต่กรณี)

3.คอร์สสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ มธ. (มีระยะเวลาเรียน 3, 4 เดือนแล้วแต่กรณี)

4.คอร์สสอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.

ระยะเวลาเรียน 3 เดือนนับแต่เริ่มเรียน

1.คอร์สGAT-Connect+Eng สำหรับการสอบAdmission

2.คอร์สPAT 7.1(ฝรั่งเศส) – Online

3.คอร์สSATสำหรับสอบตรงโควต้านักกีฬา มศว

4.คอร์สSATสำหรับสอบตรงมศว

5.คอร์สSATสำหรับสอบตรงโควต้านักกีฬามธ.

6.คอร์สสอบตรงคณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น

 

 

 

HOT PROMOTION : คอร์สสอบตรง มธ. ในระบบ Online

ระยะเวลาในการเข้าเรียน(เรียนได้ตลอด24ชม.)

นิติศาสตร์ มธ. Click

รัฐศาสตร์ มธ. Click

รัฐศาสตร์ มธ.+มศว Click 

SMART-I บัญชี มธ. Click 

หนังสือ1เล่ม

(สอนครบทุกวิชา)

VDO Online 110ชม.

PRO1 : หนังสือ1เล่ม

VDO Online72ชม.

PRO2 :  หนังสือ2เล่ม

VDO Online100ชม.

PRO1 : หนังสือ1เล่ม

VDO Online64ชม.

PRO2 : หนังสือ2เล่ม

VDO Online94ชม.

4 เดือน

3,650 บาท

3,999 บาท

3,799 บาท

4,850 บาท

3,399 บาท

3 เดือน

2,950 บาท

-

2,999 บาท

3,850 บาท

2,799 บาท

2 เดือน

1,950 บาท

-

-

-

1,999 บาท

จำนวนรับ

50คน

50คน

50คน

 

 

 หน้าหลักเว็บไซต์คลิกที่นี่>>

 >>CLICK เพื่อเข้าสู่หน้าหลัก<<