โรงเรียนกวดวิชารัฐธีร์ (สถาบันออม เดอร ลัวร์)

ติวออนไลน์

ติวสอบตรง

Admission

โควต้านักกีฬา

ติวสอบเข้าโครงการพิเศษ

INTER

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ (มศว)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงบูรพาสงขลานครินทร์

คณะนิติศาสตร์

 

โดยทีมงานนิติศาสตรบัณฑิต มธ.เนติบัณฑิตไทยนิติศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโทกฎหมายระหว่างประเทศ(Australia) และ ทีมงานรุ่นพี่ธรรมศาสตร์-จุฬา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 

โดยทีมงานบัญชีบัณฑิต-มหาบัณฑิต (ตรี-โท บูรณาการ) มธ.

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 

โดยทีมงานสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มธ., TOP-TEN SAT ของประเทศ

คณะรัฐศาสตร์

 

โดยทีมงานรัฐศาสตรบัณฑิต มธ.-จุฬา เกียรตินิยมอันดับ 1(ทั้งสาขาการเมืองการกครอง และสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)นิติศาสตร์บัณฑิต มธ.และปริญญาโทกฎหมายระหว่างประเทศ(Australia)

 

คณะศิลปศาสตร์

 

โดยทีมงาน

ศิลปศาสตรบัณฑิต

มธ.

คณะเศรษฐศาสตร์

 

โดยทีมงานเศรษฐศาสตรบัณฑิต

มธ.-จุฬา

 

 

 

                                         

  

รอบเรียน หรือช่วงระยะเวลาในการเข้าเรียนของนักเรียนในระบบOnline

รอบที่/ช่วงที่

กรอบเวลาเรียน

จำนวนรับ

ยังสามารถสมัครได้อีก

17/2557

10/09/2557 – 10/12/2557

แต่ละคอร์สเรียนมีระยะเวลาเรียน

ที่แตกต่างกัน

ตามรายละเอียดตามตารางด้านล่าง

30 คน

5 คน

18/2557

20/09/2557 – 20/12/2557

30 คน

12 คน

19/2557

05/10/2557 – 05/01/2558

30 คน

19 คน

20/2557

20/10/2557 – 20/01/2558

30 คน

28 คน

 

 

ประกาศกำหนดเวลาในการเข้าเรียนในระบบOnline 

ระยะเวลาเรียน 4 เดือนนับแต่เริ่มเรียน

1.คอร์สสอบตรงคณะนิติศาสตร์ มธ. (มีระยะเวลาเรียน3, 4, 6 เดือนแล้วแต่กรณี)

2.คอร์สสอบตรงคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. (มีระยะเวลาเรียน3, 4 เดือนแล้วแต่กรณี)

3.คอร์สสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ มธ.

4.คอร์สสอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.

ระยะเวลาเรียน 3 เดือนนับแต่เริ่มเรียน

1.คอร์สGAT-Connect+Eng สำหรับการสอบAdmission

2.คอร์สPAT 7.1(ฝรั่งเศส) – Online

3.คอร์สSATสำหรับสอบตรงโควต้านักกีฬา มศว

4.คอร์สSATสำหรับสอบตรงมศว

5.คอร์สSATสำหรับสอบตรงโควต้านักกีฬามธ.

6.คอร์สสอบตรงคณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น

 

 

 

HOT PROMOTION

คอร์สติวสอบตรงคณะ

ระบบ ONLINE

คอร์สติวสอบตรงคณะ

สาขาราชเทวี(เรียนเดือนตุลาคม 2557)

ปรกติ

เหลือเพียง

จำนวนรับ

ปรกติ

เหลือเพียง

จำนวนรับ

1.นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ –ONLINE

PRO 2

( เรียนคอร์ส1-8 เนื้อหาVDO 100ชม.+)4,950 บาท

ระยะเวลาเรียน

6 เดือน

PRO 2

( เรียนคอร์ส1-8 เนื้อหาVDO 100ชม.+)3,999บาท

ระยะเวลาเรียน

4 เดือน

50 คน

(สมัครได้อีก 23 คน)

ดูรายละเอียดคอร์ส

Click

1.นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

สมัคร PRO 1

คอร์สLAW(3,900)+คอร์สINT(3,600)

(จำนวนชม.เรียนเกือบ 100ชม.)

ราคา 7,500 บาท

4,950 บาท

30 คน

(สมัครได้อีก 20 คน)

ดูรายละเอียดคอร์ส

Click

2.พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์ -ONLINE

(เนื้อหาVDO 80ชม.+)

3,399บาท

ระยะเวลาเรียน

4 เดือน

(เนื้อหาVDO 80ชม.+)

2,799บาท

ระยะเวลาเรียน

3 เดือน

50 คน

(สมัครได้อีก 18 คน)

 

ดูรายละเอียดคอร์ส

Click

2.รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

สมัครคอร์สPS (4,000)+คอร์สINT-PS(3,000)

(จำนวนชม.เรียน 74-75ชม.)

ราคา 7,000 บาท

4,999 บาท

30 คน

(สมัครได้อีก 19 คน)

 

ดูรายละเอียดคอร์ส

Click

เงื่อนไข

1.หากผู้สมัครครบจำนวนดังกล่าวตามที่กำหนด ทางสถาบันขอสงวนสิทธิไม่ประกาศให้ทราบล่วงหน้า  ส่วนนักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียนหลังจากปิดการรับสมัครแล้วต้องสมัครเรียนในราคาปรกติ

เงื่อนไข

1.หากผู้สมัครครบจำนวนดังกล่าวตามที่กำหนด ทางสถาบันขอสงวนสิทธิไม่ประกาศให้ทราบล่วงหน้า ส่วนนักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียนหลังจากปิดการรับสมัครแล้วต้องสมัครเรียนในราคาปรกติ

2.นักเรียนที่สมัครเรียนตาม Hot Promotion ตามตารางนี้มีสิทธิเรียนชดเชยเท่าที่ขาดเรียนจริงตามตารางของสถาบัน(ภายในเดือนตุลาคม 2557) (แต่ไม่มีสิทธิเรียนซ้ำฟรี2ปี หรือจนกว่าจะสอบเสร็จ)

 

 

 หน้าหลักเว็บไซต์คลิกที่นี่>>

 >>CLICK เพื่อเข้าสู่หน้าหลัก<<